Какво е "Transform"?

През 90-те години, правителството на Германия създаде програмата "Трансформ", имаща за цел административно и техническо подпомагане на новите демокрации в Европа. За България тази програма включваше административна помощ за управлението на Пловдивска област, както и голямо количесво хардуер и софтуер. Авторът на речника имаше шанс да работи по тази програма, и макар че речникът не е част от програмата, първите му версии са вдъхновени от нея.