Важна информация за управление на шрифтовете в SA Dictionary.

Както знаете в SA Dictionary имате 3 варианта за избор на шрифт:

1. Default Windows Font.
2. Own Cyrillic Font.
3. Custom Font (шрифт по избор).

Own Cyrillic Font работи винаги на всички версии и конфигурации на Windows. За да ползвате обаче другите 2 опции за избор на шрифт е необходимо да направите малка настройка в Control Panel. Трябва да настроите Language for non-Unicode Programs (system locale) да бъде Bulgarian (ако вече не е настроен). Това ще помогне за още две неща - Tip of the Day ще се изписва правилно на кирилица и тултиповете ще се изписват правилно на кирилица.

В Windows 8 това става по следния начин: Control Panel/Region/tab Administrative/Change system locale, избирате Bulgarian.

Молим внимателно обърнете внимание на следното. Така наречения "Own Cyrillic Font" (втория вариант) е взет от стара версия на Windows и е със сравнително ниско качество (буквите изглеждат леко разкривени). При съвременни версии на Windows (от XP нагоре) препоръчваме настройката в Control Panel описана по-горе в този документ, след което да си изберете любим шрифт (възможно е също "Default Windows Font"). Шрифтовете на новите версии на Windows са далеч по-качествени от "Own Cyrillic Font". Идеята на "Own Cyrillic Font" беше да се ползва единствено на тотално некирилизирани Windows-и.

Приятна работа с избрания от вас шрифт от цялата палитра Windows шрифтове! Ако нещо не ясно и имате допълнително въпроси можете да ги зададете на thediction@gmail.com .